Optikai érzékelők

A Contrinex optikai közelítéskapcsolói négyféle működési elven alapulnak. A legáltalánosabb alkalmazáshoz a tárgyreflexiós működési elv tartozik; ez esetben az optikai közelítéskapcsolóban elhelyezett fényforrás-dióda fénye a detektálandó tárgyba ütközve, onnan visszaverődik, és a közelítéskapcsolóban lévő detektor észleli azt. A fény lehet látható vagy infravörös.

A háttérelnyomásos tárgyreflexiós érzékelők a tárgyról visszaverődő fény beesési szögét figyelik, nem a fény mennyiségét, így a tárgy alakja, felületi jellemzői, háttere nem befolyásolják a mérést.

A tükörreflexiós érzékelők esetében a tárgy helyét tükör foglalja el, és a fény útja megszakad, ha a közelítéskapcsoló és a tükör közé tárgy kerül.

Végül a fénysorompók osztott rendszerűek, az előző összes változattal ellentétben az adó és a vevő nem egy tokozásban helyezkedik el, hanem osztottan, külön. Csak egyetlen fénysugár jön létre, az adóból a vevő felé, ezt szakítja meg a felbukkanó tárgy.

Különleges környezeti viszonyok esetén (pl. magas hőmérséklet) a fény nem a levegőben terjed, hanem optikai szál közvetíti a tárgy felé és onnan vissza, így maga az optikai közelítéskapcsoló az alkalmazás helyétől távolabb lehet.

A Contrinex minden optikai közelítéskapcsolójánál megtalálható a fenti, működési elv szerinti tagolódás.

A Contrinex termékpalettáján szerepelnek analóg optikai érzékelők is. Ezek – ellentétben a közelítéskapcsolókkal, amelyek be- vagy kikapcsolnak attól fügően, hogy a céltárgy távolsága egy küszöbérték alatt vagy felett van – a céltárgy távolságával arányos feszültséget adnak ki.